• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  +90 212 485 77 76

Güvenlik Hizmetleri

Toplu Konut, Rezidans ve Avm gibi toplu yaşam

Haşere ve İlaçlama

Yaşadığımız ortamlar hayatımızın en önemli

Merkezi Sistem

Isı Gider Paylaşım Sistemi kullanan herkes

Peyzaj Hizmetlerimiz

Peyzaj hizmetleri kapsamında yaptığımız işler;

Kamera Sistemleri

Tüm sistemlerde olduğu gibi Kamera Sistemlerinde de ihtiyaca yönelik ürünler belirlenmeli,

İnterkom Sistemleri

İnterkom sistemleri; Diyafon; Genel olarak büyük siteler, iş yeri ve apartmanlarda sesli ve

Kartlı Geçiş Sistemleri

Kartlı Geçiş Sistemleri ile bilgi, mal ve en önemlisi insanların hayatının korunması

Otomatik Geçiş

(OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Açık - Kapalı otoparklarda şirket veya site gibi yerlerde

Site Yönetimi Nasıl Oluşturulur

Sitelerin tüm maliklerinin bir araya gelip genel kurulu oluşturmaları site yönetiminin birinci basamağıdır. Kat Mülkiyeti Kanununda genel kurulun nasıl toplanacağı ve yönetim planı ile ilgili maddeler mevcuttur. Bu kanuna göre bütün ikamet edenleri ve daire sahiplerini bağlayıcı hükümler uygulanmak zorundadır.


"Site yönetimi tek kişinin veya bir yönetim kurulunun seçilmesiyle oluşturulur. Site yöneticisinin ve site yönetim kurulundaki kişilerin isimleri herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır. Aksi takdirde cezası vardır."

İlgili kanunda kat malikleri kurulu olarak adlandırılan genel kurulun, her sene Ocak ayında toplanması gerektiği belirtilmektedir. Ancak sitenin deniz kenarı veya yayla bölgesinde olması ve kullanıcılarının ancak yaz aylarında çoğunluğu sağlayıcı şekilde ikamet ediyor olması gibi durumlarda genel kurul toplantısı yaz aylarından birinde yapılabilir. Bu tip yerleşkelerde ve ilk kurulan yerleşim birimlerinde site yönetimi nasıl oluşturulur konusu araştırılmalı ve tüm işlemler ilgili kanuna göre yürütülmelidir.

Birkaç blok ve daha fazlası şeklindeki binalardan oluşan sitelerde site yönetimi kat maliklerini iki yılda bir toplantıya çağırabilir. Buradaki fayda olabildiğince çok kişinin katılımını sağlamak ve kararları çoğunluğun katıldığı bir kurulda onaylatmaktır.

İlk genel kurulda tüm daire sahiplerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı gereklidir. Katılım sağlanırsa yarıdan fazla kat malikinin oyu karar almak için yeterli olmaktadır. Bu çoğunluk sağlanamazsa denetçi 15 gün içinde ikinci kurulun toplanacağını duyurmalıdır. İkinci kurulda yeter sayı aranmaz ve katılanların çoğunluğu ile karar alınabilir.

Site yönetimi tek kişinin veya bir yönetim kurulunun seçilmesiyle oluşturulur. Site yöneticisinin ve site yönetim kurulundaki kişilerin isimleri herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır. Aksi takdirde cezası vardır.